Brinemo se o vašim ljubimcima kao o svojim!
Pozovite nas    +381 21 443137

Pozovite nas :  +381 21 443137

Veterinarska stanica - Cenovnik

Veterinarska stanica Family Vet pruža uluge iz oblasti dijagnostike, hirurgije, kompletan terapijski tretman bolesti ljubimaca, određene kozmetičke usluge, kao i usluge stacionara i druge usluge iz veterinarskog domena. U našem cenovniku lako ćete pronaći cenu svih uslugam kao i laboratorijskih analiza, aplikacija i anestezioloških tretmana.

Dijagnostika

 • Analiza krvi pasa i mačaka 1200 rsd
 • Analiza krvi kontrola 1000 rsd
 • Analiza urina 1200 rsd
 • Alergo test 26000 rsd
 • Biohemija po parametru 500 rsd
 • Bris 1600 rsd
 • Cistocenteza 2000 rsd
 • Dijagnostički panel 4500 rsd
 • Eho srca 3500 rsd
 • FIP testiranje 1900 rsd
 • Fluorescin test 1200 rsd
 • HD i ED (probni) 7400 rsd
 • HD, ED, DNA SV 13000 rsd
 • Osnovni klinički pregled 1000 rsd
 • Kardiološki pregled 7500 rsd
 • Konsultacija 1000 rsd
 • Nativni pregled ejakulata 2500 rsd
 • Obdukcija psa 12000 rsd
 • Obdukcija mačke 12000 rsd
 • Oftalmološki pregled 1000 rsd
 • Otoskopski pregled 800 rsd
 • Potvrda o zdravstvenom stanju 1200 rsd
 • Pregled urina sediment 1000 rsd
 • Progesteron test 2000 rsd
 • Razmaz krvi 1000 rsd
 • Skarifikat 1000 rsd
 • Schirmerov test 1200 rsd
 • Test 4DX 2500 rsd
 • Test CDV 2000 rsd
 • Test CPV/CCV 2200 rsd
 • Test CPV/CCV/Giardia 2600 rsd
 • Test dirofilarija 2000 rsd
 • Test FIV/FeLV 2200 rsd
 • Test Giardia 2000 rsd
 • Test panleukopenija mačaka 1900 rsd
 • Test Leishmania 2500 rsd
 • Test Corona mačke 2000 rsd
 • Test na mikrofilariju 1000 rsd
 • Ultrazvučni pregled 2500 rsd
 • Uzorkovanje krvi 500 rsd
 • Vaginalna citologija 1000 rsd

Hirurgija

 • Amputacija petog prsta štenadi 1000 rsd
 • Amputacio repa stariji psi i mačke 18000 rsd
 • Amputacio repa novorođenče 3000 rsd
 • Amputacio prsta stariji psi i mačke 1500 rsd
 • Amputacio extremitas 12000 rsd
 • Cherry eye 15000 rsd
 • Carski rez mačke i psi do 10kg 16000 rsd
 • Carski rez kuja 10-20kg 18000 rsd
 • Carski rez kuja preko 20kg 22000 rsd
 • Cistotomija 24000 rsd
 • Ekstrakcija zuba 500 rsd
 • Entropijum, ektropijum 14000 rsd
 • Ex papilomatosis 3000 rsd
 • Ex. Corpora aliena 2500 rsd
 • Ex craemor dentis 6000 rsd
 • Ekstrakcija očne jabučice 18000 rsd
 • FNA 5500 rsd
 • FHO 25000 rsd
 • Gastropeksija 12000 rsd
 • Hematom ušne školjke + anestezija 13000 rsd
 • Hernija perinealna 32000 rsd
 • Hernija dijafragmatska 32000 rsd
 • Hernija ingvinalna 24000 rsd
 • Hernija umbilikalna 10000 rsd
 • Incizija apscesa-lakši 2000 rsd
 • Incizija apscesa-teži 3000 rsd
 • Kastracija mačora 5000 rsd
 • Kastracija psa do 10kg 8700 rsd
 • Kastracija psa 10-20kg 9700 rsd
 • Kastracija psa preko 20kg 10700 rsd
 • Kriptorhizam abdomena 15000 rsd
 • Laparoskopska sterilizacija pasa i mačaka 25000 rsd
 • Laparatomija 16000 rsd
 • Luksacija patele 37000 rsd
 • Mamektomija 24000 rsd
 • Obrada rane lakša 2000 rsd
 • Obrada rane teža 4000 rsd
 • OHC kod pyometre 20000 rsd
 • Osteosinteza 34000 rsd
 • Operacija torzije želuca 30000 rsd
 • Previjanje lakše 800 rsd
 • Previjanje teže 1500 rsd
 • Prolaps vagine 20000 rsd
 • Prolaps rektuma 17000 rsd
 • Resekcija želuca ili creva 28000 rsd
 • Šivenje rane lakše 1000 rsd
 • Šivenje rane teže 3000 rsd
 • Sterilizacija kuje do 10kg 11700 rsd
 • Sterilizacija kuje 10-20kg 13700 rsd
 • Sterilizacija kuje 20-40kg 15700 rsd
 • Sterilizacija psa preko 40kg 19700 rsd
 • Sterilizacija mačke 9200 rsd
 • Sterilizacija kunića 9000 rsd
 • Splenoktomija 30000 rsd
 • Stavljanje longete 3000 rsd
 • Tonsilectomia 10000 rsd
 • Total Ear Canal Ablation 71000 rsd
 • TPLO 110000 rsd
 • Uklanjanje tumora 3000 rsd
 • Uklanjanje tumora 1 3000 rsd
 • Uklanjanje tumora 1 10000 rsd
 • Uklanjanje tumora 2 14000 rsd
 • Uklanjanje tumora 3 30000 rsd

Anestezija

 • Anestezija mačaka 2500 rsd
 • Anestezija psi do 10kg 3000 rsd
 • Anestezija psi do 10-20kg 3500 rsd
 • Anestezija psi preko 20kg 4000 rsd
 • Anestezija psi preko 40kg 4500 rsd
 • Inhalaciona anestezija mali psi i mačke 5000 rsd
 • Inhalaciona anestezija veći psi 6000 rsd
 • Sedacija mačke 2000 rsd
 • Sedacija psa do 10kg 2000 rsd
 • Sedacija psa 10-20kg 2500 rsd
 • Sedacija psa 20-40kg 3000 rsd
 • Sedacija psa preko 40kg 3500 rsd

Aplikacija

 • Aplik. subkutana/intramuskularna 300 rsd
 • Mikročipovanje 2000 rsd
 • Epiduralna aplikacija 400 rsd
 • Intravenska aplikacija 500 rsd
 • Mikročip, vakcinacija besnilo 3500 rsd
 • Peroralna aplikacija 150 rsd
 • V.O. kuje 4000 rsd
 • Vakcinacija zarazne bolesti 2200 rsd
 • Vakcinacija protiv besnila 2000 rsd
 • Vakcinacija dvovalentna 1700 rsd
 • Vakcinacija protiv Leukemije 2400 rsd
 • Vakcinacija zarazne bolesti mačke 2500 rsd

Terapije

 • Fizikalna terapija (hidroterapija) 2000 rsd
 • Hemoterapija 2500 rsd
 • Infuzija do 20kg 2000 rsd
 • Infuzija preko 20kg 2500 rsd
 • Indukcija porođaja do 20kg 1500 rsd
 • Indukcija porođaja preko 20kg 2000 rsd
 • Terapija psi do 10kg 1000 rsd
 • Terapija psi do 20kg 1200 rsd
 • Terapija psi preko 20kg 1500 rsd
 • Terapija paraanalnih žlezda 1500 rsd
 • Transfuzija krvi 8000 rsd
 • Terapija trovanja do 20kg 4000 rsd
 • Terapija trovanja preko 20kg 5000 rsd
 • Terapija kiseonikom 1000 rsd
 • Terapija ušnog šugarca 1700 rsd

Laboratorijske analize

 • Bris VetLab 2000 rsd
 • Dermatološka dijagnostika 1000 rsd
 • FAVN testiranje 10500 rsd

Preventiva

 • Dehelmintizacija 400 rsd

Kozmetika

 • Higijensko šišanje 2000 rsd
 • Kozmetika noktiju 500 rsd
 • Kupanje terapijsko 1500 rsd
 • Raščešljavanje 1000 rsd
 • Skraćivanje noktiju 500 rsd
 • Toaleta ušiju 1000 rsd
 • Toaleta ušiju, ponovljena 600 rsd

Stacionar

 • Bolnički dan 1200 rsd
 • Bolnički dan vikend 1200 rsd

Druge usluge

 • Asistencija pri porođaju 10000 rsd
 • Eutanazija mačke 4000 rsd
 • Eutanazijapsa do 10kg 4500 rsd
 • Eutanazija psa 10-20kg 5500 rsd
 • Eutanazija psa preko 20kg 7500 rsd
 • Izdavanje recepta 600 rsd
 • Izlazak na teren - Novi Sad 1500 rsd
 • Izlazak van radnog vremena do ponoći 3000-6000 rsd
 • Izlaz posle ponoći i praznicima 6000 rsd
 • Klizma 2000 rsd
 • Odnošenje tela mačke 3000 rsd
 • Odnošenje tela psa 6500 rsd