Brinemo se o vašim ljubimcima kao o svojim!
Pozovite nas    +381 21 443137

Pozovite nas :  +381 21 443137

Izaberite deo teme

Parvovirus kod pasa

Labrador na operacionom stolu u veterinarskoj ambulanti
Marko Odalović (FamilyVet)
Marko Odalović (FamilyVet)
Izaberite deo teme

Parvovirus kod pasa, tip 2 ( Canine parvovirus type 2, CPV-2 ) je uzročnik visoko-kontagiozne zaraze parvovirusne infekcije pasa poznatom pod nazivom „Mačija kuga“  iako ovo oboljenje nema veze sa mačkama, nije zajedničko za pse i mačke i ne treba je mešati sa mačijom panleukopenijom. Infekcija najčešće pogađa mlade pse, kod kojih se manifestuje povraćanjem, profuznim hemoragičnim prolivom ili miokarditisom neonatalne štenadi. Oboljenje dovodi do teške dehidratacije organizma i završava letalno ukoliko se na vreme ne preduzme lečenje.

Morfologija parvovirusa kod pasa

Parvovirus kod pasa, CPV-2 je mali DNK virus. Ima izrazitu antigenu srodnost sa parvovirusom koji izaziva mačiju leukopeniju. Ovaj virus je veoma stabilan u spoljašnjoj sredini i može da izdrži razne promene pH vrednosti srednje i visoke temperature. Otporan je na dosta dezificijenasa i može preživeti 3-6 meseci u sredini gde je boravila bolesna životinja.

Nakon ulaska u organizam (kroz nos i usta), virus se razmnožava u limfnom tkivu orofarinksa, tonzilama, retrofaringealnim i mezenterijalnim limfnim čvorovima, a nakon 24 časa ulazi u krvotok i dolazi do viremije koja traje 3-5 dana. Kao i svi parvovirusi i CPV-2 ima tropizam prema ćelijama koje se ubrzano dele, tako da napada timus, koštanu srž i druga limfatična tkiva što ima za posledicu limfopeniju i neutropeniju. Replikacija virusa u crevnim kriptama (dolazi do atrofije i nekroze) počinje treći dan od infekcije i virus se može već treći dan izlučivati preko fecesa, a najveća količina virusa se izlučuje za vreme kliničkih simptoma bolesti. Pored fecesa, virus se izlučuje i mokraćom i slinom. Zbog imunosupresivnog dejstva virusa nastaju sekundarne bakterijske infekcije koje mogu dovesti do endotoksemije sa endotoksičnim šokom.

Kakva je klinička slika kod pasa sa parvovirusom?

Inkubacija bolesti je 3-8 dana. Životinje se mogu inficirati a da nemaju kliničke znakove bolesti. Klinička slika zavisi od količine virusa koji se unese u organizam, od starosti životinje, stresa, razvoja sekundarnih bakterijskih infekcija itd. Bolest može da se ispolji u 3 oblika:

  • crevni,
  • miokarditični i
  • crevno-miokardični.

Simptomi parvovirusa kod pasa

Najčešći simptomi parvovirusa kod pasa su znaci letargije, apatije, anoreksije, zatim povraćanje, dijareja i dehidracija.

Osim toga, puls je ubrzan, a telesna temperatura u početku bolesti može biti povišena i iznositi 40-41°C, a posle 2 dana bolesti opada i može biti normalna ili subnormalna. Ukoliko telesna temperatura padne na 35°C to je loš prognostički znak jer predstavlja početak vazomotornog kolapsa. Ovi simptomi se uglavnom razviju za 5-7 dana nakon infekcije, a smrt u većini slučajeva nastaje za 48-72 časa. Ukoliko se inficira gravidna kuja, ona može razviti imunitet i da ne oboli sa kliničkim znacima, a kao posledica infekcije mogu se rađati slaba, mrtvorođena ili mumificirana štenad.

Kako se dijagnostifikuje parvovirus kod pasa?

Dijagnostika se postavlja izolacijom na MDCK ćelijama, imunohromatografskim testovima, TFA, TIP i serološkom dijagnostikom (inhibicija hemaglutinacije).

Parvovirus kod pasa – Lečenje

Terapija za parvovirus je simptomatska, a u stadijumu viremije se može dati hiperimuni serum.

Prevencija parvovirusa

Preventivno se može delovati na sprečavanje zaraze parvovirusima vakcinacijom bilo kojim subtipom CPV-a.

Podeli post