Brinemo se o vašim ljubimcima kao o svojim!
Pozovite nas    +381 21 443137

Pozovite nas :  +381 21 443137

Izaberite deo teme

Ataksija kod pasa

Golden retriever in the animal hospital. Veterinarian preparing the dog for surgery.
Marko Odalović (FamilyVet)
Marko Odalović (FamilyVet)
Izaberite deo teme

Šta je ataksija?

Ataksija je neurološki poremećaj, koji obuhvata široki spektar simptoma kao što su gubitak koordinacije, gubitak ravnoteže, drhtanje… Postoje tri vrste ataksije: vestibularna, proprioceptivna i cerebralna. Proprioceptivna poznata je još kao i senzorna i nastaje usled kompresije kičmene moždine, vestibularna ataksija uglavnom nastaje oštećenjem vestibulokohlearnog nerva, dok cerebalnu uzrokuje oštećenje malog mozga.

Koji su mogući uzroci i simptomi?

Senzorna ataksija

Nastaje usled gubitka propriocepcije (osećaj za položaj delova tela).Može nastati usled strukturnih ili razvojnih abnormalnosti u kičmenoj moždini, infekcije pršljenova, upale ili traume kičmene moždine, kao i usled tumora u predelu kičme.Najčešće se manifestuje gubitkom ravnoteže i neuravnoteženim hodom.

Vestibularna ataksija

Vastibularna ataksija se odnosi na vestibulokohlearni nerv( prenosi signale od unutrašnjeg uha do mozga).Njegovo oštećenje može dovesti do promena položaja glave, kao i problema sa sluhom.Mogu se javiti i senzorni nedostaci, promene u pokretu očiju, slabosti u nogama kao i pospanost.

Cerebralna ataksija

Cerebralna ataksija se javlja kada se ošteti cerebelum mozga, često usled tumora ili neke vrste infekcije, ali je najčešće nasledno uzrokovano. Simptomi se polako razvijaju, tokom nekoliko meseci ili godina, a javlja se abnormalni hod, klimanje, gubitak koordinacije, podrhtavanje i slabost. Kod nekih pasa takođe se može javiti i brzo pomeranje glave i očiju, nagib glave, promene ponašanja i nedostatak apetita.

Uzroci mogu biti i razna oštećenja mozga kao što je moždani udar, multipla skleroza, različite materije iz spoljašnje sredine kao što su hemikalije, lekovi i slično.

Ataksija usled trovanja

Psi obično vole jesti razne vrste hrane, pa tako neretko mogu uneti i toksične supstance. Pored ataksije mogu se javiti i drugi simptomi poput povraćanja, letargije ili drhtavice. Sam ishod zavisi od vrste hemikalije, količine unete materije, veličine i zdravstvenog statusa psa. Stoga je veoma bitno sve supstance koje su loše po zdravlje pasa držati van njihovog domašaja i posebnu pažnju obratiti tokom šetnje.

Šta kada se primeti ataksija?

Ako primetite bilo kakvu promenu to nije nešto što biste trebali zanemariti. Promene mogu biti znak veoma ozbiljnog problema i gde je potreban brz tretman. Dijagnoza se može postaviti na osnovu anamneze, kliničke slike, neurološkog i ortopedskog pregleda.

Koji su načini lečenja ataksije kod pasa?

Mogućnost lečenja zavisi od uzroka i težine stanja. Ukoliko se uzrok ataksije ne može ukloniti jedina mogućnost lečenja jeste potporna terapija i smanjenje bola. Ako se stanje progresivno pogorša može biti potrebna eutanazija. Kod manje teških slučajeva potrebno je prilagoditi stil života i prilagoditi se poteškoćama u koordinaciji i hodu.

Da li pomaže vežba?

Neuromotoričke vežbe i fizikalna terapija sa fokusom na koordinaciju i ravnotežu mogu da zaustave napredovanje pogoršanja koordinacije. Redovne vežbe ravnoteže mogu poboljšati kvalitet hodanja i smanjiti rizik od padova.

 

Podeli post