Naš tim

Upoznajte naše članove tima koji Vam uvek stoje na raspolaganju

Marko Odalović - doktor veterinarske medicine

Marko Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirao osnovne studije veterinarske medicine 2010.godine u Novom Sadu. Trenutno je na postdiplomskim specijalističkim studijama iz oblasti hirurgija, oftamologija, stomatologija i anesteziologija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Dobrila Odalović - doktor veterinarske medicine

Dobrila Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirala osnovne studije veterinarske medicine 2010. godine u Novom Sadu. Usavršava se u oblasti interne medicine pasa i mačaka

Marko Odalović - doktor veterinarske medicine

Marko Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirao osnovne studije veterinarske medicine 2010.godine u Novom Sadu. Trenutno je na postdiplomskim specijalističkim studijama iz oblasti hirurgija, oftamologija, stomatologija i anesteziologija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Dobrila Odalović - doktor veterinarske medicine

Dobrila Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirala osnovne studije veterinarske medicine 2010. godine u Novom Sadu. Usavršava se u oblasti interne medicine pasa i mačaka

Marko Odalović - doktor veterinarske medicine

Marko Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirao osnovne studije veterinarske medicine 2010.godine u Novom Sadu. Trenutno je na postdiplomskim specijalističkim studijama iz oblasti hirurgija, oftamologija, stomatologija i anesteziologija na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu

Dobrila Odalović - doktor veterinarske medicine

Dobrila Odalović

doktor veterinarske medicine

Diplomirala osnovne studije veterinarske medicine 2010. godine u Novom Sadu. Usavršava se u oblasti interne medicine pasa i mačaka

Ivan Bengalov - veterinar

Ivan Bengalov

Veterinar
Jovana Tot - veterinar pripravnik

Jovana Tot

Veterinar pripravnik
Vukica Petrović - doktor veterinarske medicine

Dunja Mačkić

Doktor veterinarske medicine
Radmila Kudus - veterinar pripravnik

Vukica Majstorović

Veterinar pripravnik
Marija Tetkić - veterinar

Marija Tetkić

Veterinar
Dunja Mačkić - veterinar pripravnik

Dunja Mačkić

Veterinar pripravnik
Ivan Bengalov - veterinar

Ivan Bengalov

Veterinar
Jovana Tot - veterinar pripravnik

Jovana Tot

Veterinar pripravnik
Vukica Petrović - doktor veterinarske medicine

Dunja Mačkić

Doktor veterinarske medicine
Radmila Kudus - veterinar pripravnik

Vukica Majstorović

Veterinar pripravnik
Marija Tetkić - veterinar

Marija Tetkić

Veterinar
Dunja Mačkić - veterinar pripravnik

Dunja Mačkić

Veterinar pripravnik